Üniversitemiz Kalite Politikası Güncellendi.

Üniversitemiz Kalite Politika Belgesi Senatomuzun 03.10.2017 tarih ve 2017/47 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Üniversitemizin güncel Kalite Politikasına http://kalite.aku.edu.tr/kalite-politikamiz/  adresinden ulaşılabilir.