Stratejik Yönetim Çalıştayı düzenlendi…

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planının hazırlık çalışmaları kapsamında Stratejik Yönetim Çalıştayı 15 Aralık 2015 tarihinde Kütüphane konferans salonunda düzenlendi. Bu çalıştayda Atılım Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü Dr. Ahmet Tunçay, stratejik yönetim ve toplam kalite yönetimi üzerine sunum yaptı. Bu toplantıya Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin yöneticilerinin yanı sıra kalite ve risk sorumluları da katıldı. Çalıştay, GZFT analizi üzerine konuşmalar ve soru-cevapların ardından sona erdi.

Stratejik Yönetim Sunumu

Toplam Kalite Yönetimi