Dış Değerlendirici Eğitimi Toplantısı’na Katılım

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa SOLAK, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet YILDIZ ile Doç. Dr. Cantürk KAYAHAN ve Dr. Öğr. Üyesi Selim KAYA 12-13 Eylül tarihlerinde Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından Ankara’da düzenlenen Dış Değerlendirici Eğitimi Toplantısı’na katıldı.
Açılış oturumunda Muzaffer Elmas Bey, Kalite Kurulu’nun şu ana kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Dış değerlendiricilerin kalite süreçlerindeki rolünü anlattı.

Eğitimin sonraki oturumlarında KİDR Raporunun hazırlanması, Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci ve Dış Değerlendiricilerin Görev ve Sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki başlıklarda grup çalışmaları ve örnek olay uygulamaları yapılmıştır:

1.Oturum: Grup Çalışması: KİDR Raporu ve Ekleri, Davranışsal Boyut ve Zaman Yönetimi, Etik Kurallar

2.Oturum: Örnek Olay Tartışması

3.Oturum: Grup Çalışması; Kurum Dış Değerlendirme Sürecinin Basamakları, Kurum Ziyareti Öncesi Etkinlikler, Kurum Ziyareti Sırasındaki Etkinlikler, Çıkış Bildirimi, Kurum Ziyareti Sonrası Etkinlikler, Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) Hazırlama

4.Oturum: Örnek Olay Tartışması

Kapanış Oturumu’nda Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kurum Dış Değerlendirme süreciyle ilgili web tabanlı otomasyon programı hakkında bilgi vererek toplantıyı bitirdi.

 

 

13 Eylül 2018, Perşembe 50 kez görüntülendi