Araştırma Politikaları Kurulu

 


Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ Başkan (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. İbrahim MUTLU Üye (Teknoloji Fakültesi)

Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR Üye (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Murat PEKER Üye (Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ Üye (Fen Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Mehmet Fatih BİRDANE Üye (Veteriner Fakültesi)