Üniversitemizde program öz değerlendirme, program akran değerlendirme ve birim değerlendirme süreçleri 8 Mart 2021 tarihli Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönergesi ile garanti altına alınmıştır. İlgili yönergenin üçüncü bölümünde bölüm, anabilim dalı, programların açma, değiştirme veya kapama süreçleri; dördüncü bölümünde programların izlenmesi, güncellenmesi ve akreditasyonu için programlar öz değerlendirme ve akran değerlendirme raporlarının tamamlanması esastır. Birimler ve programlar eğitim öğretim konularında yapacakları değişiklikleri bu raporlara göre belirleyecektir.

Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü birimlerinde program öz değerlendirme raporları,  yönergenin 11/2. maddesine öğrenci alan her programda göre temmuz ayı sonuna kadar tamamlanarak birim kurullarına gönderilmiştir. Öz değerlendirme raporlarının birim kurullarında görüşüldükten sonra 2022 yılı Ağustos ayı sonunda programların internet sayfalarında yayınlanmıştır. İlgili raporlara aşağıdaki tabloda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ön lisans ve lisans programlarında Öz değerlendirme süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için düzenlenen hizmet içi eğitimin detaylarına ulaşabilirsiniz.

Lisansüstü Öz değerlendirme süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için düzenlenen hizmet içi eğitimin detaylarına ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü birimlerinde program akran değerlendirme raporları,  yönergenin 11/3. maddesine göre öğrenci alan her programda ekim ayı sonuna kadar yapılmaktadır. Tamamlanan akran değerlendirme raporları, birim kurullarında görüşüldükten sonra 2022 yılı Ekim ayı sonunda programların internet sayfasında yayınlanmıştır.

Akran değerlendirme süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için düzenlenen hizmet içi eğitimin detaylarına ulaşabilirsiniz.

Yönergenin 11/4. maddesine göre “Birim Kurulu tarafından her yıl kasım ayı içinde birimdeki tüm programların öz değerlendirme ve akran değerlendirme raporları incelenerek birim değerlendirme raporu hazırlanır. Her bir programın iyileştirilmesine ilişkin görüş ve öneriler birim yönetimi tarafından bölüm, anabilim/anasanat dalına iletilir.” Belirtilen madde gereği hazırlanan birim değerlendirme raporları,  2022 yılı Kasım ayı sonunda internet sitesinde yayınlanmış; izleme ve önlem alma amacıyla Eğitim-Öğretim Komisyonu ve Kalite Komisyonuna iletilmiştir.

Birim Değerlendirme Raporu için bilgilendirme yazısı

Birim Değerlendirme Şablonu

Aşağıda sadece öğrenci almaya devam eden programlar yer almaktadır.

 

2022 yılına ait Değerlendirme Raporlarına ulaşmak için tıklayınız…

11 January 2023, Wednesday 231 kez görüntülendi