Üniversitemizin 2017 yılında tabi olduğu kurumsal dış değerlendirme sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunun “2. Kalite Güvence Sistemi” başlığı altında bütünleşik anket sistemi konusu, aşağıdaki ifadeyle iyileştirmeye açık yön olarak yer almaktadır.

“İç ve dış paydaşların görüşlerinin alınmasına yönelik anket çalışmaları yapılması olumlu bir adım olmakla birlikte, anketlerin kapsamı, içerdiği sorular ve sonuçlarının yorumlanarak kullanılması açısından yeterli olmadığı görülmektedir. Anket çalışmalarının bütünleşik bir kalite güvence sistemi içerisinde tekrar tasarlanarak daha etkin olarak kullanılması faydalı olacaktır.”

Aynı konuda Üniversitemizin 2020 yılında geçirdiği ara değerlendirme sonunda hazırlanan İzleme raporunda aşağıdaki ifade yer almaktadır. Bu ifade iyileştirmenin planlandığını fakat henüz uygulanmadığını göstermektedir.

“İç ve dış paydaşlara verilen hizmet kalitesini ölçmek ve görüşlerini almak amacıyla ServQual ölçeğine göre bütünleşik bir anket sisteminin 2019 yılı sonunda tasarlandığı, ancak henüz uygulanmadığı bildirilmiştir.”

2020 yılından önce düzenli olarak ölçülen akademik personel, idari personel ve öğrenci memnuniyet düzeylerine ilaveten 2020 yılından itibaren dış paydaş memnuniyet düzeyi, mezun memnuniyet düzeyi de geniş katılımla ve düzenli bir şekilde ölçülmeye başlanmıştır. Ayrıca 2020 yılından itibaren öğrencilerin akademik danışmanlık sistemi ve uzaktan eğitim sisteminden memnuniyet düzeyi de her dönem ölçülmektedir. Son olarak eğitsel performans ölçeği 2020 yılından itibaren her dönem her ders için uygulanmaktadır. Belirtilen anketlerin içeriğine ve uygulama biçimine kalite komisyonu ya da  konusuna göre ilgili komisyon (eğitim-öğretim komisyonu gibi) karar vermektedir.

Anket sonuçları, şeffaf bir şekilde iç ve dış paydaşlarla paylaşılmaktadır. Birimler bazında hesaplanan anket sonuçları, geliştirmeye açık yönlerde iyileştirme yapılması ve güçlü yönlerde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla ilgili birimlere gönderilmektedir. Birimlerden anket sonuçlarının ilgili kurullarında görüşülmesi ve yapılan iyileştirilmelerin kalite koordinatörlüğüne gönderilmesi üst yönetim tarafından resmi yazıyla talep edilmektedir.

Üniversite geneli için uygulanan anket sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız…

2023 yılı Memnuniyet Anketlerinin Sonuçları


Akademik Danışmanlık Memnuniyet Anketi (2022-2023 Bahar Dönemi)


Akademik Danışmanlık Memnuniyet Anketi (2023-2024 Güz Dönemi)


Akademik Personel Memnuniyet Anketi


Eğitsel Performans Ölçümü (2023-2024 Güz Dönemi) – KVKK nedeniyle sınırlı paylaşılmaktadır.


Eğitsel Performans Ölçümü (2022-2023 Bahar Dönemi) – KVKK nedeniyle sınırlı paylaşılmaktadır.


Akademik Danışmanlık Memnuniyet Anketi (2021-2022 Güz Dönemi)


Eğitsel Performans Ölçümü (2020-2021 Bahar Dönemi) – KVKK nedeniyle sınırlı paylaşılmaktadır.


Eğitsel Performans Ölçümü (2021-2022 Güz Dönemi) – KVKK nedeniyle sınırlı paylaşılmaktadır.


Dış Paydaş Memnuniyet Anketi


İdari Personel Memnuniyet Anketi


Mezun Memnuniyet Anketi


Öğrenci Memnuniyet Anketi


Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi (2020-2021 Bahar Dönemi)


Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi (2021-2022 Güz Dönemi)


2020 yılı Memnuniyet Anketlerinin Sonuçları


Akademik Danışmanlık Memnuniyet Anketi


Akademik Personel Memnuniyet Anketi


Dış Paydaş Memnuniyet Anketi


İdari Personel Memnuniyet Anketi


Mezun Memnuniyet Anketi


Öğrenci Memnuniyet Anketi


Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi (2019-2020 Bahar Dönemi ve Yaz Okulu)


Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi (2020-2021 Güz Dönemi)


 

11 January 2018, Thursday 4972 kez görüntülendi