Fikri Mülkiyet Hakları Kurulu

 


Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU Başkan (Teknoloji Fakültesi)

Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR Üye (İ.İ.B.F.)

Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN Üye (Teknoloji Fakültesi)

Prof. Dr. İbrahim EROL Üye (Fen Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda KÜKRER Üye (İ.İ.B.F.)