İş Süreç Yönetimi Komisyonu

 


Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU Başkan (İİBF)

Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ Üye (İİBF)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNGÖR Üye (Eğitim Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hale Fulya YÜKSEL Üye (İİBF)

Dr. Engin AYTEKİN Üye (Yabancı Diller Yüksekokulu)

Hasan Fatih ÇELİKKAYA Üye (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)