İş Süreç Yönetimi Komisyonu

 


Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU Başkan (İ.İ.B.F.)

Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ Üye (İ.İ.B.F.)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNGÖR Üye (Eğitim Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hale Fulya YÜKSEL Üye (İ.İ.B.F.)

Arş. Grv. Dr. Deniz AKIN ŞAHBAZ Üye (Mühendislik Fakültesi)