Ödül Komisyonu


Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR Başkan (İ.İ.B.F)

Prof. Dr. Mustafa GÜLER Üye (Fen Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ Üye (Teknoloji Fakültesi)

Prof. Dr. Selçuk AKÇAY Üye (İ.İ.B.F.)

Prof. Dr. Celal DEMİR Üye (Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Abdullah ERYAVUZ Üye (Veteriner)

Prof. Dr. Hüseyin AKBULUT Üye (Mühendislik Fakültesi)