Ödül Komisyonu


Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Başkan (Fen Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa GÜLER Üye (Fen Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN Üye (Teknoloji Fakültesi)

Prof. Dr. Selçuk AKÇAY Üye (İ.İ.B.F.)

Prof. Dr. Celal DEMİR Üye (Eğitim Fakültesi)