UYGAR Merkezleri Komisyonu


Prof. Dr. Ahmet YILDIZ Başkan (Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR Üye (İ.İ.B.F.)

Prof. Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ Üye (Fen Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZGÜL Üye (Mühendislik Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş ACARÖZ Üye (Veteriner Fakültesi)