Bütünleşik Kalite Yönetimi Uygulamaları toplantısı…

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ, Kalite Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet YILDIZ ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI toplantısına katıldılar.