Günce


27 Aralık 2018 Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde Prof.Dr. Gürbüz OCAK tarafından “Sınavlarımızda Geçerlilik ve Güvenirlik” konulu eğiticilerin eğitimi programı düzenlenmiştir.

Haberin detayına ulaşmak için tıklayınız…


6 Aralık 2018 Üniversitemiz yöneticileri, YÖK Kalite kurulu tarafından 06.12.2018 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen TURQUAS projesi toplantısına katıldı…

27 Kasım 2018 Kalite Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ, Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi Programına katıldı.

24 Ekim 2018 Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ ve Öğrenci İşleri Dai. Bşk. Yılmaz SARPKAYA’ya Kalite Koordinatörlüğü tarafından Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayıyla ilgili brifing verildi.

16-18 Ekim 2018 Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet YILDIZ ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÖZDİNÇ, Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK) tarafından 16-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara Haymana’da düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Veri Tabanı Çalıştayı’na katıldı.

12-13 Eylül 2018 Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa SOLAK, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet YILDIZ ile Doç. Dr. Cantürk KAYAHAN ve Dr. Öğr. Üyesi Selim KAYA 12-13 Eylül tarihlerinde Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından Ankara’da düzenlenen Dış Değerlendirici Eğitimi Toplantısı’na katıldı.

24 Temmuz 2018 Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ, Kalite Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet YILDIZ ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI toplantısına katıldılar.

28 Haziran 2018 Çevre Yönetimi Komisyonu, Sıfır Atık Konferansı düzenledi.

Haberin detayına ulaşmak için tıklayınız…


8 Haziran 2018   Kalite Komisyonuna bağlı olarak oluşturulan alt komisyonlar ilk toplantılarını gerçekleştirdi…

1 Haziran 2018   Kurumsal Geri Bildirim Raporunda yer alması öngörülen hususlar konusunda çalışmalar yapması amacı oluşturulan komisyon ve kurulların oluşturulma süreci, yönerge hazırlıkları ve üye atamalarıyla tamamlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız…


28 Mayıs 2018   Üniversitemizin 2017 yılı Kasım ayında geçirdiği Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci sonunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu, Yükseköğretim Kalite Kurulunun web sitesinde yayınlandı.
Rapora ulaşmak için tıklayınız…

22 Mayıs 2018   Kalite Yönergemiz güncellendi. Üniversitemiz senatosunun aşağıda yer alan kararıyla kalite yönergemiz yenilendi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Yönergesi (22 Mayıs 2018 tarih ve 2018/23 sayılı)

25 Nisan 2018   Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İsa Sağbaş, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal İç Değerlendirme hakkındaki toplantıya katıldı.

 

4 Nisan 2018   Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İsa Sağbaş, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Demirtaş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yapılan 2018 yılında Kurumsal İç Değerlendirme süreçleri üzerine yapılan Yükseköğretim Kurumları Yöneticileri Toplantısına katılmıştır.

28 Mart 2018   Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Solak ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Demirtaş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yapılan 2017 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Değerlendirmesi Tamamlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yöneticileri Toplantısına katılmıştır.

12 Mart 2018 Üniversitemiz İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Kalite Süreçleri ve Akreditasyon Çalıştayı”na katıldı.

8 Mart 2018 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Üniversitemiz Danışma Kurulu Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Solak başkanlığında toplandı.

10 Ocak 2018 Kalite Güvence Sistemi yardımcı faaliyet alanı ile ilgili GZFT analizini yapmak amacıyla ilgili alt çalışma grubu ile toplantı düzenlendi.
Detay için tıklayınız…

8 Ocak 2018 Eğitim ve Öğretim ana faaliyet alanı ile ilgili GZFT analizini yapmak amacıyla ilgili alt çalışma grubu ile toplantı düzenlendi.
Detay için tıklayınız…

5 Ocak 2018 Araştırma ana faaliyet alanı ile ilgili GZFT analizini yapmak amacıyla ilgili alt çalışma grubu ile toplantı düzenlendi.
Detay için tıklayınız…

3 Ocak 2018 Girişimcilik ana  faaliyet alanı ile ilgili GZFT analizini yapmak amacıyla ilgili alt çalışma grubu ile toplantı düzenlendi.
Detay için tıklayınız…

26 Aralık 2017 Sağlık Hizmetleri yardımcı faaliyet alanı ile ilgili GZFT analizini yapmak amacıyla ilgili alt çalışma grubu ile toplantı düzenlendi.
Detay için tıklayınız…

15 Aralık 2017 Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Atılım Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü Dr. Ahmet Tunçay’ın sunum yaptığı Stratejik Yönetim Çalıştayı düzenlendi.
Detay için tıklayınız…

11 Aralık 2017 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet alanları belirlendi. Ayrıca her faaliyet alanına ilişkin alt çalışma grubu oluşturuldu.
Alt Çalışma Gruplarını görmek için tıklayınız…

6 Aralık 2017 Saha ziyareti boyunca Dış Değerlendirme Takımı üyelerine eşlik eden üniversitemiz akademik personeline teşekkür etmek amacıyla öğle yemeği düzenlendi.
Detay için tıklayınız…

17 Kasım 2017 Koordinatör Yardımcımız Doç. Dr. Gökhan Demirtaş ve Arş. Grv. Senem Koç, Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planının hazırlık çalışmaları kapsamında Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığını ziyaret etti.
Detay için tıklayınız…

15 Kasım 2017 Koordinatör yardımcımız Doç. Dr. Gökhan Demirtaş, 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında 15.11.2017 tarihli Üniversite Yönetim Kurulunda misyon, vizyon, temel değerler ve başarı bölgesi tercihi konularında sunum yaptı.

15 Kasım 2017 Dış Değerlendirme Takım Başkan Prof. Dr. Nihat Berker, dış değerlendirmenin son gününde senato üyelerine Çıkış Bildirimini sözlü olarak sundu. Ardından dış değerlendirme kapsamında saha ziyareti sona erdi.

14 Kasım 2017 Dış değerlendirmenin ikinci günü sabah çalışmaları akademik birimlerin ziyaretleriyle devam etti. Öğleden sonra Dış Değerlendirme Takımının programında uygulama ve araştırma merkezlerini ziyaret vardı.

13 Kasım 2017 Dış Değerlendirme Takımı,  Dış Değerlendirmenin ilk gününe senato toplantısının ardından idari personelle görüşerek başladı. Ardından Üniversitemiz bünyesindeki enstitülerin ziyareti vardı.

12 Kasım 2017 Dış Değerlendirme Takımı, değerlendirme sürecinde nasıl bir yöntem izleyeceği konusunda Üniversitemizin üst düzey yönetileriyle ve ardından kendi arasında görüşmelere başladı.

8 Kasım 2017 Koordinatör yardımcımız Doç. Dr. Gökhan Demirtaş, 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında Üniversitemiz üst yöneticilerine misyon, vizyon, temel değerler ve başarı bölgesi tercihi konularında sunum yaptı.

3 Kasım 2017 Üniversitemiz idari birimlerinin yöneticilerine kurumsal dış değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kurumsal Dış Değerlendirme Bilgilendirme Sunumu

2 Kasım 2017 Üniversitemiz akademik birimlerinin yöneticilerine kurumsal dış değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kurumsal Dış Değerlendirme Bilgilendirme Sunumu

23 Ekim 2017 Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyeleri ile Dış Değerlendirme Takımı tanışma toplantısı gerçekleştirildi.
Detay için tıklayınız…

23 Ekim 2017 Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülmekte olan Kurumsal Dış Değerlendirme süreci kapsamında Üniversitemize ön ziyaret gerçekleştirildi.
Detay için tıklayınız…

10 Ekim 2017 Üniversitemizin tüm birimlerinin Kalite ve Risk Sorumlularına (KRS) Dış Değerlendirme Süreci ve 2019-2023 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Detay için tıklayınız…

10 Ekim 2017 Kalite farkındalığının arttırılması için Koordinatörlüğümüz tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ziyarette bulunulmuştur.

4 Ekim 2017 Kurumsal dış değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yapmak amacıyla Koordinatörlüğümüz, Eğitim Fakültesine ziyarette bulundu.
Detay için tıklayınız…

3 Ekim 2017 Kalite Politika Belgesi Senatomuzun 03.10.2017 tarih ve 2017/47 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Detay için tıklayınız…
Kalite Politikası Belgesi için tıklayınız…

 27 Eylül 2017 Kalite farkındalığının arttırılması için Koordinatörlüğümüz tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ziyarette bulunulmuştur.

 21 Eylül 2017 Stratejik Plan Hazırlama Alt Komisyonu (SPHAK)  tanışma toplantısı düzenlendi. Koordinatörlüğümüz tarafından komisyon üyelerine 2019-2023 stratejik planının hazırlık süreciyle ilgili bilgi verildi.
Detay için tıklayınız…

20 Eylül 2017 Kalite Komisyonumuz, Üniversitemizin Kalite Politikasını belirlemek amacıyla bir araya geldi.
Detay için tıklayınız…

19 Eylül 2017 Kurumsal dış değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yapmak amacıyla Koordinatörlüğümüz, Tıp Fakültesine ziyarette bulundu.
Detay için tıklayınız…

15 Eylül 2017 Ekibimiz Strateji  Geliştirme Daire Başkanını ziyaret etti.

15 Eylül 2017 Koordinatörlüğümüz bünyesinde Stratejik Plan Hazırlama Alt Komisyonu kuruldu.
SPHAK üyelerini görmek için tıklayınız.

14 Eylül 2017 Kalite farkındalığının arttırılması için Koordinatörlüğümüz tarafından Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ziyarette bulunulmuştur.
Detay için tıklayınız…

8 Eylül 2017 Kalite Koordinatörlüğü ekibimiz tarafından Atılım Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü’ne ziyarette bulunuldu.
Detay için tıklayınız…

24 Ağustos 2017 Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Üniversitemizin 24 Ağustos 2017 tarihindeki senato toplantısına katılarak Sakarya Üniversitesi’ndeki kalite süreçleri hakkında konuşma yaptı.
Detay için tıklayınız…

23 Ağustos 2017 Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa SOLAK başkanlığında kalite komisyonu tanışma toplantısı gerçekleştirildi.
Detay için tıklayınız…

18 Ağustos 2017 Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Ahmet YILDIZ ve yardımcıları Doç. Dr. Gökhan Demirtaş ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAMAN İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünü ziyaret etti.
Detay için tılayınız…

7 Ağustos 2017 Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü kuruldu.
Detay için tıklayınız…

6 Haziran 2017 Üniversitemiz senatosunun 2017/27 sayılı kararıyla Kalite Yönergesi kabul edildi.
AKÜ Kalite Yönergesi