Kalite Komisyonu

 


Prof. Dr. Mustafa SOLAK Başkan

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ Başkan Vekili

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ Üye

Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU Üye

Doç. Dr. Cantürk KAYHAN Üye

Doç. Dr. Sinan SARAÇLI Üye

Dr. Öğr. Üyesi Koray KASAPOĞLU Üye

Yrd. Doç. Dr. Ersan MERTGENÇ Üye

Ahmet ERKAN Üye