Üniversitemizin lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştiren akademik birimlerinde ders veren öğretim elemanlarının eğitim-öğretim sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak ve geliştirmek amacıyla eğiticilerin eğitimi programı kapsamında 17.04.2019 tarihinde fakültemizde Dr. Öğr. Üyesi Koray KASAPOĞLU tarafından Program Geliştirme konulu eğitim ile 18.04.2019 ve 25.04.2019 tarihlerinde fakültemizde Prof. Dr. Gürbüz OCAK tarafından Ölçme ve Değerlendirme ve Öğretim Yöntemleri konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

 

15 Nisan 2019, Pazartesi 107 kez görüntülendi