Kalite Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Murat PEKER, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sena COŞKUN 17 Temmuz 2019 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumumlarında Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi konulu konferansa katılmıştır.

Bu toplantıda üç önemli nokta üzerinde durulmuştur.

  1. Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM (YÖKAK Başkan Yardımcısı), 2018 Yılı Yükseköğretim ve Kalite Güvencesi Durum Raporu üzerine bir sunum gerçekleştirmiştir. Bu sunumda üniversitelerin hazırladığı Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) ile YÖKAK tarafından atanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) arasındaki dil birliği ve uyumun geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.
  2. YÖKAK Danışmanı Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU ise “Kalite Komisyonları için Bilgi Portalı” adlı sunumunda üniversitelerin kalite komisyonları için rehber niteliği taşıyan YÖKAK Bilgi Portalı’nı tanıttı. KİDR ve KGBR hazırlanırken ortak terimlerin/aynı dilin kullanılması, komisyonların sürekliliği, eğitimi ve ihtiyaç duydukları bilgiye daha hızlı ulaşabilmeleri için YÖKAK Bilgi Portalı tasarlanarak kullanımına sunulmuştur.
  3. YÖKAK Danışmanı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, “İç Kalite Güvence Sisteminde Program Değerlendirme ve Üniversitelerin Kullanımına Sunulacak Bilgi Yönetim Sistemi” hakkında bilgilendirme yaptı. Üniversitelerin her yıl kendi öz değerlendirmesini yapmak için hazırladığı KİDR benzeri bir raporun her bölüm/program için yapılması kararının alındığı belirtildi. Bölümlerin/programların kendi öz değerlendirmesini yapacağı web tabanlı sistemin Ağustos 2019 sonuna kadar üniversitelerin kullanımına açılacağı belirtildi.

Toplantının detaylarına ve ilgili sunumlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi

 

   

   

17 Temmuz 2019, Çarşamba 356 kez görüntülendi