Yükseköğretim Kalite Kurulu kurumsal değerlendirme süreçleri kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında kurumsal dış değerlendirmesi gerçekleştirilmiş olan yükseköğretim kurumları 2020 Yılı güz döneminde (Ekim-Kasım ayları) İzleme Programına dâhil edilmiştir.

Bu kapsamda İzleme Programına dahil edilen Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ,  30 Haziran 2020 Salı günü 10:00-12:00 saatleri arasında zoom video konferans aracılığıyla YÖKAK tarafından düzenlenen ve izleme süreçlerinin ele alındığı bir toplantıya katılmıştır.

İzleme Programı, değerlendirme takımı tarafından 1 günlük saha ziyareti ile yükseköğretim kurumunun dâhil olduğu kurumsal dış değerlendirme sonucunda hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu (KGBR) ve kurum tarafından hazırlanan kurum iç değerlendirme raporları (KİDR) temel alınarak gerçekleştirilecek olup, özellikle kuruma ait KGBR’de yer alan gelişmeye açık yönler bağlamında kurumda yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.
30 Haziran 2020, Salı 67 kez görüntülendi