Üniversitemiz, Ekim 2020 tarihinde açıklanan URAP tüm üniversiteler sıralamasında 65. sırada yer almaktadır. 2019 yılında 78. sırada yer alan üniversitemizin sıralamadaki yeri 13 basamak iyileşmiştir.

URAP, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 2009 yılından bu yana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralamaktadır.

Sıralamada kullanılan bilimsel veriler, Web of Science veritabanından elde edilirken öğretim üyesi ve öğrenci sayıları Yüksek Öğretim Kurumundan elde ediliyor.

Üniversitemiz sıralamada yer alan makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı ve doktora mezunu puanlarında iyileşme sağlarken öğretim üyesi başına öğrenci sayısındaki artış nedeniyle gerilemiştir.

Öğretim üyesi başına öğrenci sayısına ilişkin puan türü, çok sayıda öğrenciye eğitim-öğretim veren birçok devlet üniversitesi için düşüktür. Kontenjanların dışsal olarak belirlenmesi ve öğretim üyeliğine atanmada kadro kısıtının bulunması nedeniyle bu göstergedeki iyileştirmelerin sınırlı olacağı beklenebilir.
Üniversitemiz açısından iyileştirmeye en açık yönlerden birisi, doktora mezunu puan türüdür. Üniversitemiz 2020 yılında doktora mezunu puan türünde 200 puan üzerinden 74,50 puanla 71. sıradadır. Bu nedenle iyileştirmeye açık en önemli alandır. Nitelik göz ardı edilmeden önce doktora öğrenci oranının ardından doktora mezun sayısının artırılması için politikalar üretilmelidir.
Son 3 yılda Üniversitemizdeki atanma ve yükseltilme kriterlerinin aşamalı olarak yükseltilmesi, makale, atıf ve bilimsel doküman puanlarının iyileşmesinde etkilidir. İyileşmenin devam etmesine katkıda bulunması amacıyla ödül yönergesinin etkin bir şekilde uygulanması önerilebilir.
09 Ekim 2020, Cuma 497 kez görüntülendi