Üniversitemizin Kalite Yönergesi yenilendi…

Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı gibi temel faaliyet alanlarında kalitenin artırılmasına odaklanmada etkinliği artırmak amacıyla kalite yönergemiz aşağıdaki şekliyle yenilenmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Yönergesi (22 Mayıs 2018 tarih ve 2018/23 sayılı)