Üniversitemizde hizmet-içi eğitim faaliyetleri, kurum iç değerlendirme çalışmaları kapsamında “Liderlik, Yönetim ve Kalite” başlığının altında yer alan “A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi” alt ölçütü kapsamında planlanmakta, uygulanmakta ve önlemler alınmaktadır.

Kurum iç değerlendirme süreçleri doğrultusunda Kalite Komisyonunun 2021/04 sayılı kararıyla Hizmet-içi Eğitim Alt Çalışma Grubu kurulmuştur. Bu çalışma grubunun paydaş görüşlerini alarak hizmet-içi eğitimleri planlama faaliyetini, 7 Temmuz 2021 tarihinde tamamlamasının ardından aşağıdaki tabloda yer alan eğitimler, Personel Daire Başkanlığının koordinasyonunda Sürekli Eğitim Merkezinin aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

2022 yıl Hizmet-içi Eğitim Faaliyetleri

Eğitim Tarih Süre Eğitimci İçerik Biçim Katılımcı
/Hedef Kitle
Memnuniyet Düzeyi
Yazışma Kuralları 17.05.2022 60 DK İhsan CERAN Uzaktan Yazışma yapan personel/657 personel
Doğrudan Teminle İlgili Uygulamalar 26.05.2022 60 DK Yusuf ÇOBAN Uzaktan Okul sekreterleri ve tahakkuk personeli/556 pesonel
Ek Ders Otomasyonu, Ders Yükü Hesaplama Usul ve Esasları 31.05.2022 60 DK Yücel GÜLLÜ Uzaktan Tahakkuk personeli /555 personel
Taşınır İşlemler 6.06.2022 60 DK Ahmet ERKAN Uzaktan Taşınır kayıt ve kontrol görevlileri/104 personel
Öğrenci İşleri Otomasyonu 10.06.2022 60 DK Yılmaz SARPKAYA Uzaktan Okul sekreterleri, öğrenci işleri personeli/113 personel
Protokol ve Görgü Kuralları 17.06.2022 60 DK Dr. Öğr. Üyesi Sena COŞKUN Uzaktan Tüm idari personel/199 personel
 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

20.06.2022

 

60 DK

 

Ahmet Ümit BAŞTEPE

 

Uzaktan

Okul sekreterleri iş sağlığı güvenliği temsilcileri/103 personel
Enerji Verimliliği 23.06.2022 60 DK Ahmet Ümit BAŞTEPE Uzaktan Tüm İdari personel/128 personel
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İşlemleri 27.06.2022 60 DK Himmet AKÇAY Uzaktan Stajyer öğrenci olan okul mutemetleri ve sekreterleri/59 personel
5510 Sayılı SGK Kanunu, sigorta bildirimleri,

uygulamaları

30.06.2022 60 DK Ö. Yavuz KARAGÖZ Uzaktan Tahakkuk personeli, okul sekreterleri, ilgili şube müdürleri/64 personel
Onur Cesur DURUDOĞAN
Etkili iletişim ve beden dili 1.09.2022 60 DK Doç.Dr.Ali Fikret AYDIN Uzaktan Tüm İdari Personel/127 personel
İnsan Hakları Hukuku 5.09.2022 60 DK Dr.Öğr.Üyesi Hakan KAŞKA Uzaktan Tüm İdari Personel/115 personel
Medya Okuryazarlığı 8.09.2022 60 DK Doç.Dr.Ali Fikret AYDIN Uzaktan Tüm İdari personel/107 personel
Sıfır Atık 12.09.2022 60 DK Prof. Dr. E.Hesna KANDIR Uzaktan Tüm İdari Personel/152 personel
Kalite Eğitimi 16.09.2022 60 DK Prof.Dr.Gökhan DEMİRTAŞ Uzaktan Tüm İdari Personel/95 personel
Dr.Öğr.Üyesi Sena COŞKUN
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMIS) Programı 19.09.2022 60 DK Öğr.Gör.Emine ARSLAN Uzaktan Döner Sermaye İşlemlerinden sorumlu mutemetler ve sekreterler/29 personel
Döner Sermaye İşlemleri (protokoller, gelir getirici faaliyetler) 22.09.2022 60 DK Öğr.Gör.Emine ARSLAN Uzaktan Döner Sermaye İşlemlerinden Sorumlu mutemetler ve sekreterler/18 personel
Temizlik Personeli Eğitimi 26.09.2022 60 DK Birim Yöneticileri Yüzyüze Temizlik Personeline
Enstitülere Öğrenci Alım Programı Eğitimi 30.09.2022 60 DK Abdullah KILINÇER Uzaktan Enstitü Öğrenci İşleri Personeline/25 personel Katılımcılara açık uçlu sorularla görüş ve önerileri alınmıştır.
Ceza Soruşturmaları 3.10.2022 60 DK Av. Eren KAYA Uzaktan Dekanlar,okul müdürleri,öğretim üyeleri,okul sekreterleri/34 personel
Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturmaları 7.10.2022 60 DK Av.Eren KAYA Uzaktan Dekanlar,okul müdürleri,öğretim üyeleri,okul sekreterleri/37 personel
Öğrenci Disiplin Soruşturmaları ve Görülen bazı eksiklikler 10.10.2022 60 DK İbrahim KOZAN Uzaktan Dekan yardımcıları, müdür yardımcıları, öğrenci işleri personeli/24 personel
Öfke ve Stres Kontrolü 17.10.2022 60 DK Psikolog Şeref SEZEN Uzaktan Tüm İdari Personel/ 71 personel
Doğal Afet ve Salgınlarda Kriz Yönetimi ve Psikolojik Destek 20.10.2022 60 DK Psikolog Şeref SEZEN Uzaktan Tüm İdari Personel/47 personel
Arşiv Dokümantasyon mevzuatı 24.10.2022 60 DK Mustafa İŞBİLİR Uzaktan Tüm İdari Personel/40 personel
Öğrenci Kulüpleri İşleyişi 26.10.2022 60 DK Gürbüz BIDIK Uzaktan Kulüp Başkanları ve Danışmanları/34
Kişisel Verilen Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme 31.10.2022 60 DK Ramazan Sami ÇINAR Uzaktan Tüm idari Personel/82 personel
Personel Etik İlkeleri 2.11.2022 60 DK Mustafa AKYÜZ Uzaktan Tüm İdari Personel/91 personel

2021 yıl Hizmet-içi Eğitim Faaliyetleri

Eğitim Tarih Süre Eğitimci İçerik Biçim Katılımcı
/Hedef Kitle
Memnuniyet Düzeyi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İşlemleri

21.5.2021 60 dk.

Yeliz ATAK
Şube Müdürü

Himmet AKÇAY
Şube Müdürü

Uzaktan

67 İdari Personel
/Tüm İdari Personel

İhale Mevzuatı 9.9.2021 60 dk. Celalettin KUŞ
Şube MüdürüYusuf ÇOBAN
Şube Müdürü
Uzaktan 27 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Maaş İşlemleri/Ek Ders Otomasyonları 16.9.2021 60 dk. Yücel GÜLLÜ
Fakülte Sekreteri
Uzaktan 39 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Arşiv Dokümantasyon İşlemleri 29.9.2021 60 dk. Mustafa İŞBİLİR
Genel Sekreter Yardımcısı
Uzaktan 73 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Harcırah Kanunu 5.10.2021 60 dk. Himmet AKÇAY
Şube Müdürü
Uzaktan 24 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Taşınır İşlemleri 6.10.2021 60 dk. Abdülaziz AÇIKGÖZ
Şef
Uzaktan 45 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Protokol ve Görgü Kuralları 11.10.2021 45 dk. Dr. Öğr. Üyesi Sena COŞKUN Uzaktan 194 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Öğrenci İşleri Disiplin Yönetmeliği 14.10.2021 60 dk. İsmail ÇİÇEK
Fakülte Sekreteri
Uzaktan 15 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Öğrenci İşleri Otomasyonu 21.10.2021 60 dk. Yılmaz SARPKAYA
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Uzaktan 58 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Modern Toplumlarda Kaygı Bozuklukları ve İş Yaşantısı 15.11.2021 45 dk. Şerif SEZEN
Psikolog
Uzaktan 98 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
5510 Sayılı SGK Kanunu (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 24.5.2021 60 dk. Mustafa İŞBİLİR
Genel Sekreter Yardımcısı
Uzaktan 63 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Personel Etik İlkeleri 30.11.2021 60 dk. Ö. Yavuz KARAGÖZ
Personel Daire Başkanı
Uzaktan 117 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
EBYS Sistemi 30.06.2021 60 dk Ersin ASLAN
Şube Müdürü
Uzaktan 103 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
İletişim Çalışmaları 27.5.2021 45 dk. Şerif SEZEN
Psikolog
Uzaktan 300 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Etkili İletişim 28.5.2021 45 dk. Dr. Öğr. Üyesi A. Fikret AYDIN Uzaktan 284 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(5018 Sayılı Kanun)
2.6.2021 60 dk. Ahmet ERKAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Uzaktan 63 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Yazışma Kuralları 17.6.2021 60 dk. İhsan CERAN
Genel Sekreter
Uzaktan 157 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Döner Sermaye İşlemleri
(Protokoller, Gelir Getirici Faaliyetler, Ayniyat ve Satın Alma İşlemleri)
18.6.2021 45 dk. Öğr. Grv. Emine ARSLAN Uzaktan 63 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
DMIS Programı Kullanıcı Eğitimi 18.6.2021 45 dk. Öğr. Grv. Emine ARSLAN Uzaktan 29 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Öğrenci İşleri
(Staj, Sigorta Takip İşlemleri Eğitimi)
23.6.2021 60 dk. Yücel GÜLLÜ
Fakülte SekreteriOnur C. DURUDOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
Uzaktan 63 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 21.12.2021 120 dk. Ramazan Sami ÇINAR
Bilgi İşlem Daire Başkanı
Uzaktan 282 İdari Personel
/Tüm İdari Personel
Katılımcılara açık uçlu sorularla görüş ve önerileri alınmıştır.

 

2020 yıl Hizmet-içi Eğitim Faaliyetleri

Üniversitemizde hizmet-içi eğitim çalışmaları, kalite süreçlerinin nitelikli bir biçimde sürdürülebilmesi amacıyla idari personele yönelik “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Sistemi” başlıklı kalite eğitimi ile (planlı bir şekilde yeniden) başlamıştır. Uzaktan eğitim sistemi üzerinden düzenlenen bu eğitime çeşitli mazeretleri olan 19 kişi dışında 471 idari personel katılmıştır.

Sunum Dosyası: Yüksek Öğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi Sistemi

Eğitim Tarih Süre Eğitimci İçerik Biçim Katılımcı
/Hedef Kitle
Memnuniyet Düzeyi

 Yüksek Öğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi Sistemi

14 – 25 Aralık 2020

106 dk.

Doç. Dr. Gökhan Demirtaş
Kalite Koordinatörü

Kalite Kavramı, Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi Sistemi, Üniversite için Uygulama Örneği

Uzaktan

471 İdari Personel
/Tüm İdari Personel

Katılımcılara açık uçlu sorularla görüş ve önerileri alınmıştır.

 

Görseller

28 December 2021, Tuesday 783 kez görüntülendi