Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından şekillendirilen kalite çalışmaları kapsamında değerlendirme süreçleri, iç değerlendirme ve dış değerlendirme olarak ikiye ayrılmaktadır. (Üniversitemiz değerlendirme raporlarına ulaşmak için tıklayınız.)

1) İÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

YÖKAK kalite süreçlerine göre Üniversiteler, kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımak ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl mart-nisan aylarında iç değerlendirme yapmak zorundadır. Yükseköğretim kurumlarında iç değerlendirme süreci, kalite komisyonu tarafından yönetilir ve süreç sonunda Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlanır.

KİDR hazırlanırken Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.1 dikkate alınmaktadır. Bu kılavuz kurumların kendilerini değerlendirebilmesi için Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik) içermektedir.

2) DIŞ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

YÖKAK’ın Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurumsal Akreditasyon Programı ve İzleme Programı başlığıyla yürüttüğü 3 farklı dış değerlendirme süreci bulunmaktadır. Dış değerlendirme programlarının her üçünde de üniversite tarafından hazırlanan KİDR esas alınır.

2.1) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin değerlendirilmesini amaçlayan bir programdır. Üniversiteler, beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilir. Kurumsal dış değerlendirmede temel alınan kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Sürüm 3.1

YÖKAK, Üniversitelerin dış değerlendirme takvimini; bölgesel, alan ve cinsiyet dağılımı göz önünde bulundurularak çıkar çatışması olmayacak şekilde değerlendirme takımını belirler.

Değerlendirme takımı, Üniversitenin KİDR’sini inceledikten sonra kuruma ön ziyaret (uzaktan) ve saha ziyareti (uzaktan ve yüz yüze) gerçekleştirir.

Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Planı Örneği

Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği

Ziyaretlerin sonrasında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR), YÖKAK tarafından değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşır.

2.2) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP)

Yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. Kurumsal Akreditasyon Programını, Kurumsal Dış Değerlendirme Programından ayıran en önemli husus; değerlendirme neticesinde akreditasyona ilişkin bir karar içermesidir. YÖKAK tarafından KAP kapsamında Tam akreditasyon (beş yıl süreyle), Koşullu akreditasyon (iki yıl süreyle) ya da akreditasyonun reddi kararları verilir.

İki yıl süreyle koşullu akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına bu iki yılın sonunda ara değerlendirme gerçekleştirilir.

Kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınacak yükseköğretim kurumları, en az bir kez kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilir başvuru yapan üniversiteler arasından YÖKAK tarafından belirlenir. kurumsal dış değerlendirmeyi izleyen beş yıl içerisinde kurumsal akreditasyon programına başvuru yapmayanlar Kurul tarafından doğrudan kurumsal akreditasyon programına dahil edilir. Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen kurumlar kurumsal dış değerlendirme programından muaf olurlar.

KAP’ta  temel alınan kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Kılavuzu Sürüm 3.1

Her yıl KAP’a dâhil edilecek yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirlenir ve değerlendirme takımları oluşturur. Söz konusu değerlendirme takımları tarafından ilgili yükseköğretim kurumlarına iki ziyaret (ön ziyaret vesaha ziyareti) gerçekleştirir.

Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Planı Örneği

Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği

Değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanır ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar verilir ve kamuoyu ile paylaşılır.

2.3) İzleme Programı

İzleme Programı kapsamında, kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan yükseköğretim kurumları, dış değerlendirme süreci sonrasında ilgili yükseköğretim kurumunun değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yılda İzleme Programına dahil edilir. İzleme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilmeyen yükseköğretim kurumları kurumsal akreditasyon programına başvuramaz.

İzleme Programının amacı, dış değerlendirme süreci sonrasında ilgili yükseköğretim kurumundaki gelişim sürecinin değerlendirmesini gerçekleştirmektir. İzleme sisteminin temel değerlendirme kapsamını, kurumun dış değerlendirmesi sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporlarında (KGBR) ortaya çıkan “gelişmeye açık yanlar” oluşturur.

İzleme programını gerçekleştirmek üzere değerlendirici havuzundan önceden dış değerlendirmede görev almış üyelerden izleme takımı oluşturulur. İzleme takımı kurumun KİDR, KGBR, performans göstergeleri ve gerekli ek belgeleri üzerinden ön hazırlık çalışmasını yaptıktan sonra belirlenen bir tarihte bir günlük uzaktan saha ziyareti gerçekleştirir.

İzleme Takımı Ziyaret Planı Örneği

İzleme takımı, değerlendirme yaparken aşağıdaki raporu kullanmaktadır.

İzleme Raporu Şablonu

İzleme takımı tarafından hazırlanan izleme raporu, YÖKAK tarafından onaylanır ve yayımlanır.

Üniversitemiz değerlendirme raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi İç ve Dış Değerlendirme Raporları 

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) İzleme Raporu Kurumsal Akreditasyon Raporu
2022
2021
2020 2020
2019
2018
2017 2017
2016
2015
Not: 1) KİDR, her yıl Üniversitemizin Kalite Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. 2) KGBR, YÖKAK tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında beş yılda bir hazırlanmaktadır. 3) İzleme raporu, YÖKAK tarafından belirlenen izleme programı kapsamında dış değerlendirme sonrasındaki üçüncü yılda hazırlanmaktadır. 4) Üniversitemiz, henüz kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilmemiştir.

 

24 November 2021, Wednesday 670 kez görüntülendi