Stratejik plan alt çalışma grupları ilk toplantılarını tamamladı.

2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında belirlenen faaliyet alanlarına ilişkin alt çalışma grupları GZFT analizlerini yapmak amacıyla aşağıda belirtilen tarihlerde toplantı.

 

26 Aralık 2017 – Sağlık Hizmetleri Yardımcı Faaliyet Alanı

3 Ocak 2018 – Girişimcilik Ana  Faaliyet Alanı

5 Ocak 2018 – Araştırma ana Faaliyet Alanı

8 Ocak 2018 – Eğitim-Öğretim Ana Faaliyet Alanı

10 Ocak 2018 – Kalite Güvence Sistemi Yardımcı Faaliyet Alanı