Dokuz Eylül Üniversitesinde Kurumsal İç Değerlendirme toplantısı…

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İsa Sağbaş, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal İç Değerlendirme hakkındaki toplantıya katıldı.