Üniversitemiz Kalite Komisyonu, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş Başkanlığında 1 Ağustos 2019 tarihinde toplandı. İlk kez atanan komisyon üyelerine Yükseköğretim Kalite Kurulu mevzuatı ve Üniversitemizdeki kalite çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilendirme sunumunun ardından aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  • Memnuniyet anketleri ve paydaş görüşlerinin alınması
  • İdari birimlerde görev tanımları ve iş akış süreçlerinin tamamlanması
  • Eğiticilerin eğitimi programının içeriği ve düzenlenme biçimi
  • Bologna bilgi paketinin tamamlanma düzeyi
  • Bilgi yönetim sistemindeki gelişmeler
  • Çeşitli komisyon ve kurulların işlevi

 

01 Ağustos 2019, Perşembe 21 kez görüntülendi