Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK), üniversitelerin iç kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi ve güçlenmesi amacıyla geliştirdiği “Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi: Program Değerlendirme Modülü” üniversitemizdeki bölüm ve programların 2019 yılı öz değerlendirmeleri için kullanılmaya başlanmıştır. Bu modül kapsamında öğrenci alan her bölüm/program/anabilim dalı başkanı ve iki öğretim üyesinden oluşan takımlar, kendi öz değerlendirmelerini yapacaktır. Üniversitemizde Eğitim Fakültesi pilot uygulama için belirlenmiştir. Bu amaçla Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdinç, Eğitim Fakültesindeki  115 numaralı bilgisayar laboratuvarında öz değerlendirme takımlarına modülün kullanımıyla ilgili bir sunum yapmıştır.

   

17 Aralık 2019, Salı 209 kez görüntülendi