Üniversitemiz Kalite Komisyonu, Şubat ayı sonunda tamamlanacak olan Kurum İç Değerlendirme Süreci için bir araya geldi. Komisyon, 12 Kasım 2019 tarihinde yapılan Üniversite Danışma Kurulunun tavsiye kararları üzerine yapılması gerekenleri belirlemiştir. Toplantı, YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçlerinde yaptığı yeniliklerin sunumuyla başlamıştır. Bu yenilikler kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçen üniversitelerin YÖKAK’ın belirlediği bir dış değerlendirici tarafından “izleme” programına tabi tutulacağı konusunun üzerinde durulmuştur. Ardından Üniversitemizdeki kalite süreçleriyle ilgili aşağıdaki hususlar üzerinde durulmuştur.

  • 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında görev alacak çalışma grupları
  • Üniversitenin öncelikli alanlarının belirlenmesi için çalışmalar yapılması
  • YKS kılavuzunda belirtilecek burs protokolleri
  • Araştırma-Geliştirme süreçlerine dış paydaş katılımı

 

06 Şubat 2020, Perşembe 162 kez görüntülendi