5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi gereğince üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmış ve 2019 yılında yürürlüğe girmiştir. Stratejik planın 2019 Yılı Değerlendirme Raporu hazırlanırken bazı hedef ve göstergelerde güncelleme ihtiyacı hissedilmiş ve bu doğrultuda ilgili Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR başkanlığında bir güncelleme ekibi oluşturulmuştur. Güncelleme ekibinde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat PEKER, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet YILDIZ, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet ERKAN ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan KÜRKLÜ yer almaktadır.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17. Maddesine dayanılarak ilgili güncellemeler güncelleme ekibi tarafından Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberinde belirtilen güncelleme kriterlerine uygun olarak 09-10-11.06.2020 tarihlerinde ekip üyeleri ile toplantı gerçekleştirilerek yapılmıştır. Yapılan toplantılar neticesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planının 2021 yılı güncellenmiş versiyonuna Üniversitemiz Kalite Politikası, Eğitim-Öğretim Politikası, Araştırma Politikası, Toplumsal Katkı Politikası, Yönetim Politikası ve Uluslararasılaşma Politikası eklenmiş ve bu politikalar güncellenen hedef kartları ile ilişkilendirilmiştir.

Güncellenen stratejik plan taslağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun 30.06.2020 tarihli kararıyla kabul edilmiştir. Üniversitemizin almış olduğu güncelleme kararı, mevzuatta belirtilen kriterle uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na iletilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından gelen Değerlendirme Raporu neticesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı (Güncellenmiş Versiyon-2021), 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

12 Haziran 2020, Cuma 404 kez görüntülendi