Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ başkanlığında 22/07/2020 tarihinde toplanan UYGAR Merkezleri Komisyonu, 2018-2020 yılları arasındaki merkez faaliyetlerine ilişkin raporu ele almıştır. Kurumsal Geri Bildirim Raporunun araştırma-geliştirme başlığındaki “Çok sayıda UYGAR Merkezi olduğu halde, pek çoğu atıl durumdadır. Bu merkezlerin verimli çalışabilir ve toplumsal katkı yaratabilir hale getirilmesi …” şeklinde iyileştirmeye açık yön bulunduğunu tekrar vurgulanmıştır. Toplantıda UYGAR Merkezleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ahmet YILDIZ tarafından merkez faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Ardından izleme yapılması ve kapatılması planlanan merkez yöneticileriyle toplantı yapılması kararı alınmıştır. Ayrıca bu toplantıda Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ tarafından kalite süreçlerinde araştırma-geliştirme faaliyetleri ve Ekim-Kasım 2020 tarihleri arasındaki izleme programı hakkında komisyon üyelerine bilgi verilmiştir.

İzleme yapılması ve kapatılması planlanan merkez yöneticileri, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ başkanlığında 27/07/2020 tarihinde yapılan UYGAR Merkezleri Komisyonu toplantısında son üç yılda hiçbir faaliyeti bulunmayanların 6 ay süreyle; sınırlı sayıda faaliyeti olanların 12 ay süreyle izlenmesine karar verilmiştir. Bu toplantıda UYGAR Merkezleri yöneticilerine Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ tarafından kalite süreçlerinde araştırma-geliştirme faaliyetleri ve Ekim-Kasım 2020 tarihleri arasındaki izleme programı hakkında bilgilendirme yapmıştır.

 

27 Temmuz 2020, Pazartesi 8 kez görüntülendi