Pandemi sürecinde üniversitelerdeki tüm eğitim süreçlerinde uygulanmak zorunda kalınan uzaktan eğitim sistemi sebebiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde de çeşitli çalışmalar planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda 22.07.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Belirtilen merkez kısa sürede faaliyete geçirilmiş ve üniversite bünyesinde açılan yaz okulu süreçlerinin bu şekilde desteklenmesi amaçlanmıştır.

2020 yılı yaz okulu Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi (UÖYS) üzerinden senkron/eş zamanlı/canlı olarak yürütülen dersler şeklinde yürütülmüş ve sınavlar çevrimiçi/eş zamanlı ve süreli veya ödev proje şeklinde yapılmıştır. Yaz okulunun 06.09.2020 tarihinde tamamlanmasının ardından  Uzaktan Öğretim Öğrenci Memnuniyet Anketini dolduran öğrencilerin, 2019-2020 yaz okulunda üniversitede deneyimledikleri uzaktan öğretim sürecine ilişkin genel memnuniyetinin “orta”ya yakın bir düzeyde olduğu anlaşılmıştır (67.40). Üniversitemizde yaz okulu eğitimi alan 7.057 öğrencinin katıldığı anket çalışmasının (Anket Formu) sonuçlarına göre öğrenci memnuniyet düzeyine ilişkin sonuçlar üç kategoride değerlendirilebilir.

 • Anketi dolduran öğrencilerin, 2019-2020 yaz okulunda üniversitede deneyimledikleri uzaktan öğretim sürecine ilişkin yüksek düzeyde memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri maddeler, UÖYS özellikle “ders tekrarına imkân vermesi” ile ilgilidir. Öğrenciler, katılamadıkları canlı derslerin kayıtlarına sonradan ulaşıp bunları kullanabilmekten (81,15), UÖYS’nin dersleri sürekli tekrar etme imkânı vermesinden (76,42) memnun olduklarını bildirmişlerdir.
 • Öğrencilerin “orta-yüksek” düzeyde memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri diğer maddeler ise UÖYS’nin “düzenli takibi kolaylaştırması” ve “kullanıcı dostu olması” ile ilgilidir. Öğrenciler, UÖYS sayesinde derslerin içeriklerini (76,04), derslere ilişkin duyuruları (75,30) ve akademik takvimi (73,67) düzenli takip edebilmekten memnun olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, öğrenciler verilen ödevleri UÖYS’ye yüklerken zorluk yaşamamaktan (74,09) ve UÖYS ile ders içeriklerine hızlıca ulaşabilmekten (73,19) memnun olduklarını ifade etmişlerdir.
 • Anketi dolduran öğrencilerin, 2019-2020 yaz okulunda üniversitede deneyimledikleri uzaktan öğretim sürecine ilişkin düşük düzeyde memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri maddeler, “iletişim” ve “uzaktan öğretimin öğrenmeye katkısı” ile ilgilidir. Öğrenciler uzaktan öğretimde dersleri ile bilgilendirici e-posta ve kısa mesaj alamamaktan (54,44) memnun olmadıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca, öğrenciler uzaktan öğretimin yüz yüze öğretim ile eşdeğer tutulmasından (57,81) ve daha hızlı öğrenebilmeyi sağlayamamasından (59,25) memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.

Uzaktan Öğretim Öğrenci Memnuniyet Anketini dolduran öğrencilerin, 2019-2020 yaz okulunda üniversitede deneyimledikleri uzaktan öğretim sürecinin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine ilişkin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar en yüksek frekanstan en düşük frekansa doğru sıralandığında şu sonuçlar ortaya çıkmıştır:

Uzaktan öğretim sürecinin güçlü yönleri

  1. COVID-19 hastalığından korunmayı sağlaması
  2. Ders tekrarı yapılabilmesine imkân sağlaması
  3. Zamandan tasarruf etmeyi sağlaması

Uzaktan öğretim sürecinin geliştirmeye açık yönleri

  1. Erişim altyapısı
  2. Ders verimliliği
  3. Öğretim elemanları ile iletişim
  4. Uygulamalı dersler

Sağlık Bakanlığı tarafından 2020-2021 Güz eğitim-öğretim yılının da uzaktan eğitimle yürütülmesi tavsiyesi üzerine Merkez bünyesinde çalışmalar hızlandırılmış ve üniversitemizin bu eğitim-öğretim yılında sınırsız canlı yayın desteği ile tüm üniversite derslerinin sanal ortamda yapılmasına ortam sağlayacak yeni bir sistem üzerinde anlaşma gerçekleştirilmiştir.

Aynı zamanda Yükseköğretim Kalite Kurulunun yayınladığı Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberinde içerisinde önemle üzerinde durulan “sistemlerin kampüs içerisinde bulunması ve kontrol edilmesi” ilkesi gereğince gelecek dönemlerde kampüs içerisinden hizmet verecek uzaktan eğitim sistemlerinin planlanması ve bütçe talebi gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ihalenin 2020 Kasım ayı başında yapılması planlanmaktadır.

Uzaktan eğitimde verilen hizmet kalitesinin arttırılabilmesi amacıyla Merkez Müdürlüğü bünyesinde kadrolaşma ve iş bölümü çalışmaları devam etmektedir. Özellikle öğretim elemanlarına ve öğrencilere verilen teknik destek hizmetinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar planlanmaktadır.

18 Eylül 2020, Cuma 646 kez görüntülendi