İzleme Programı nedir?

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) mevzuatı gereği üniversiteler beş yılda en az bir kez olmak üzere dış değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Değişik üniversitelerde görev yapan altı kişilik değerlendirme takımı, üniversite hakkında kurumsal geri bildirim raporu hazırlamaktadır. Dış değerlendirmeden sonraki üçüncü yılda üniversiteler, izleme programı kapsamında kurumsal geri bildirim raporundaki iyileştirmeye açık yönler hakkında neler yapıldığı konusunda tekrar değerlendirilmektedir. Değişik üniversitelerde görev yapan üç öğretim üyesinden oluşan İzleme Takımı, değerlendirmeleri sonucunda İzleme Raporu hazırlamaktadır.

Üniversitemizin İzleme Programı hangi tarihte gerçekleştirilecektir?

21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İzleme Programı ziyaret planı nasıldır?

Üniversitemize yapılacak olan izleme programı ziyaret planı ve katılımcı listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İzleme Takımı Ziyaret Planı ve Katılımcı Listesi

İzleme Programında temel alınan belgeler nelerdir?

İzleme Programında değerlendiriciler iki temel raporu dikkate almaktadır.

  1. Dış değerlendirme takımı tarafından 2017 yılında hazırlanan 2017 yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporu
  2. Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

İzleme Programı sonunda nasıl bir çıktı elde ediliyor?

İzleme Takımı; kalite güvencesi sistemi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme temel alanlarında  Üniversitemizin uygulama ve çalışmalarına bakarak güçlü yönlerini ve iyileştirmeye açık yönlerini tespit etmekte; ardından güçlü yönlerin sürdürülebilirliği ve iyileştirmeye açık yönlerin geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunan İzleme Raporunu hazırlamaktadır.

İzleme Raporu Şablonu

Üniversitemizdeki akademik ve idari birimler ne yapmalıdır?

İzleme takımı, gerekli görmesi halinde uygun gördüğü akademik ve idari birimin yöneticileri ya da iç ve dış paydaşlarıyla görüşmeyi tercih edebilir. Bu nedenle birim yöneticileri ve kalite sorumluları, izleme programında temel alınan belgeleri (linkleri yukarıda bulunan) inceleyerek kendi birimlerini ilgilendiren konularla ilgili hazırlık yapmalıdır.

24 Kasım 2020, Salı 514 kez görüntülendi