Afyon Kocatepe Üniversitesinde kalite çalışmaları,  YÖKAK tarafından belirlenen düzenlemelere göre yürütülmektedir. Bu düzenlemelerin temelinde yer alan Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.1- 14/12/2022 ) eğitim-öğretim ana başlığının “B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi” ölçütü, Üniversitemizdeki programların değerlendirilmesi ve akreditasyonu için yol göstericidir. Belirtilen bu çerçeveye göre program akreditasyonu planlaması, teşviki ve uygulaması 2018 yılından bu yana yürütülmektedir.

İzleme ve güncelleme çalışmalarını tamamlayan, mezunu ve öğrencisi bulunan programlarda kalite güvencesinin sağlanması amacıyla YÖKAK tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca akreditasyonu önemsenmektedir.

YÖKAK tarafından yetkilendirilen ulusal akreditasyon kuruluşları

YÖKAK tarafından yetkilendirilen uluslararası akreditasyon kuruluşları 

Üniversitemiz, öncelikli alanlarını dikkate alarak akreditasyon süreçlerini planlamakta ve bu çerçevede ilgili fakültelerde belirlediği programların akreditasyon süreçleri için Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararlarla süreçler başlatılmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında ilk olarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün 21-24 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan incelemeler sonucunda Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edilmesi ile başlayan ve Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinin 2020 yılında akredite olmasıyla devam eden süreçle Üniversitemiz, akreditasyon süreçlerine ilişkin deneyim kazanmıştır.

Kazanılan deneyimler sonucunda 8 Mart 2021 tarihli Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönergesinin “Programların İzlenmesi, Güncellenmesi ve Akreditasyonu ile İlgili Esaslar” başlıklı dördüncü bölümüyle Üniversitemizde aktif olan programların değerlendirilmesi ve akreditasyonunu güvence altına alınmıştır.

Akademik birimlerde öz değerlendirme ve akran değerlendirme raporlarının incelenmesinin ardından Eğitim-Öğretim Komisyonunun 2022/09 sayılı kararıyla öncelik sırasına göre Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (yeniden), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarının 2022 yılında akreditasyon başvurusunun uygun görüldüğü hususu Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Üniversite Yönetim Kurulunun 2022/35 sayılı kararıyla belirtilen programların akreditasyon başvurusu yapmaları için ilgili birimlere resmi yazı gönderilmiştir.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün I. ve II. öğretim lisans programları 30 Eylül 2024 tarihine kadar akredite edildiği, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği)’in 25 Ocak 2022 tarihli yazısıyla bildirilmiştir.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün normal  öğretim lisans programı 30 Eylül 2024 tarihine kadar akredite edildiği, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)’in 25 Haziran 2022 tarihli yazısıyla bildirilmiştir.

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 28 Eylül 2024 tarihine kadar akredite edildiği, VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)’in 28 Eylül 2022 tarihli yazısıyla bildirilmiştir.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü lisans programı 30 Eylül 2025 tarihine kadar akredite edildiği, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği)’in 23 Haziran 2023 tarihli yazısıyla bildirilmiştir.

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programı 26 Temmuz 2025  tarihine kadar akredite edildiği, SPORAK (Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu)’in 02 Ağustos 2023 tarihli yazısıyla bildirilmiştir.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi lisans programlarından Biyomedikal Mühendisliği programı 30 Eylül 2026 tarihine kadar akredite edildiği MÜDEK tarafından bildirilmiştir.

Üniversitemizde akreditasyon çalışmaları; STAR nezdinde yapılan başvurularla devam etmektedir.

 

Akreditasyon Çalışmalarına İlişkin Özet Tablo (Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023)

Program Birim Akreditasyon Kuruluşu Süreç/Durum Kanıt
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) 13 Mart 2020 – 12 Mart 2022 dönemi için akredite edilmiştir.

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2024 dönemi için akredite edilmiştir.

Belge (1)

Belge (2)

Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) 30 Aralık 2020 – 29 Aralık 2022 dönemi için akredite edilmiştir.

1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2025 dönemi için akredite edilmiştir.

Belge (1)

Belge (2)

Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) 30 Aralık 2020 – 29 Aralık 2021 dönemi için akredite edilmiştir.

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2024 dönemi için akredite edilmiştir.

Belge (1)

Belge (2)

Tarih Fen Edebiyat Fakültesi Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK)

16 Ocak 2022 – 30 Eylül 2024 dönemi için akredite edilmiştir.

Belge
Tarih (İkinci Öğretim) Fen Edebiyat Fakültesi Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK)

16 Ocak 2022 – 30 Eylül 2024 dönemi için akredite edilmiştir.

Belge
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 01 Mayıs 2022 – 30 Eylül 2024 dönemi için akredite edilmiştir. Belge
Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) 28 Eylül 2022 -28 Eylül 2024 dönemi için akredite edilmiştir. Belge
Kimya Fen Edebiyat Fakültesi Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK) 10 Mayıs 2023 -30 Eylül  2025 dönemi için akredite edilmiştir. Belge
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Derneği – Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) 26 Temmuz 2023 -26  Temmuz 2025 dönemi için akredite edilmiştir. Belge
Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 01 Mayıs 2024-30 Eylül 2026 dönemi için akredite edilmiştir. Belge

 

01 Temmuz 2024, Pazartesi 4951 kez görüntülendi