Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışma esaslarını ve yükseköğretim kurumlarında kalite güvence çalışmalarını düzenleyen 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kaldırılarak 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi nedeniyle Üniversitemiz Kalite Yönergesinde düzenleme yapma gereği oluşmuştur. Bu nedenle Üniversitemiz Senatosunun 27 Haziran 2019 tarih ve 2019-06/39-ç sayılı kararıyla aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite yönergesi yürürlüğe girmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Yönergesi (27 Haziran 2019 tarih 2019-06/39-ç sayılı)

27 Haziran 2019, Perşembe 209 kez görüntülendi