Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN başkanlığında aşağıda isimleri yer alan katılımcılarla 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 14:00’te rektörlük toplantı salonunda üniversitemiz proje kaynaklarının etkin kullanımı, üniversite-dışı kaynak kullanımının özendirilmesi ve projelere dış paydaş katılımının artırılması amacıyla yapılacak düzenlemelerin ilgili birimlere ilişkin yasal çerçeve dikkate alınarak tartışılmıştır. Bu toplantıda dış paydaş katılımı ve dış kaynak kullanımı 6/2/2020 tarih ve 2020/04 sayılı kararı çerçevesinde ele alınmıştır. Ayrıca bu toplantı öncesinde Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Demirtaş, Kurum İç Değerlendirme ve kurumsal dış değerlendirme süreçlerinde araştırma-geliştirme faaliyetleri hakkında ilgili birim yöneticilerine aşağıdaki sunumu gerçekleştirmiştir.

Kalite Süreçlerinde Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri

2020/04 sayılı Kalite Komisyonu Kararı

 

 

 

Katılımcılar

Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN (Araştırma-Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR (Zafer TeknoPark Genel Müdürü)

Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ (KUSİ Koordinatörü)

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ (BAP Koordinatörü)

Prof. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU (TTO Koordinatörü)

Doç. Dr. Gökhan Demirtaş (Kalite Koordinatörü)

Doç. Dr. Gökhan KÜRKLÜ (Kalite Koordinatör Yardımcısı)

 

 

27 Temmuz 2020, Pazartesi 52 kez görüntülendi