Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından üniversitelerin 2020 yılı itibariyla geçmekte oldukları düzenli uzaktan/karma eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine rehberlik etmek amacıyla “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” hazırlanmıştır. Yükseköğretim Kalite Kurulunun düzenlemeleri gereği belirtilen rehbere göre Kalite Komisyonu altında çalışmalarını yürüten Uzaktan Eğitim Alt Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu”, Kalite Komisyonunda görüşülerek 2020/07 sayılı kalite komisyonu kararıyla Üniversitemiz Senatosunun gündemine  sunulmuştur. Üniversitemizin Senatosunun 27.11.2020 tarih ve 2020/54 sayılı kararıyla ilgili rapora son şekli verilerek kabul edilmiştir.

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu (2020)

 

01 Aralık 2020, Salı 475 kez görüntülendi